Bryllup

Vielse

For at blive gift i en af sognets kirker skal I bo i sognet eller have en anden tilknytning.
F.eks hvis en af jer er blevet konfirmeret i vores kirker, eller jeres forældre stadig bor her.
Eller nogen fra den nærmeste familie ligger begravet på kirkegården.
Mindst den ene af jer skal være medlem af Den danske Folkekirke.
I tvivlstilfælde er det præsten, som træffer afgørelsen.

Kontakt en af præsterne og aftal  dato og tidspunkt for vielsen/velsignelsen.

Ved vielse skal I senest 2 uger før aflevere flg. til kirkekontoret:

    • a) En prøvelsesattest, som udstedes på bopælskommunens vielseskontor (Se www.borger.dk)
    • b) navn og adresse på 2 vidner.

I kan søge om navneændring/-fællesskab på www.borger.dk. (Det er gratis ved vielse og indtil 3 mdr. efter, men ikke ved kirkelig velsignelse af vielse).

Både vielse og velsignelse
Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Elske og ære
Til bryllup i kirken takker vi for den kærlighed, vi har mødt gennem hele livet. Her giver det også mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab, barmhjertighed og om kærligheden som en gave. I velsignelsen får brudeparret en styrke fra Gud, som er dén, der er større end os selv og vores kærlighed.

Henvend jer til den præst,
som I ønsker skal foretage vielsen eller velsignelsen
og hør nærmere. Også hvis I ønsker et bryllup udenfor kirkerummet,
hvor I gerne vil have præsten til at medvirke.

Læs mere om kirkebryllup: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/