Fødsel

Fødsel

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal I senest 14 dage efter, anmelde fødslen til kirkekontoret. Brug blanketten "Fødselsanmeldelse", der kan printes fra www.personregistrering.dk.

Er I ugifte forældre og ønsker fælles ansvar for barnet, skal I inden 28 dage efter fødslen anmelde dette. Se www.borger.dk.

Kirkekontoret skriver til mor/far, hvis der er behov for yderligere oplysninger til anmeldelsen.

Kontakt kordegn for yderligere