Mindehøjtidelighed for veteraner og vore faldne soldater

Den 5. september kl. 15.00 i Karlebo Kirke

Der indledes med en kort højtidelighed i Karlebo Kirke.

Derefter markeres mindedagen på kirkegården med sang, mindetale,

oplæsning af de faldnes navne og nedlæggelse af blomster ved minde- og gravstenene.

Flere soldaterforeninger deltager med fanevagter.

Efter højtideligheden inviteres der til et mindre traktement i Længen ved siden af kirken.

Alle er velkomne!

Kontakt Ellen

Formand Ellen Rosenstand Ladhøj

ladhoej@mail.dk
49181568 eller 20314154

Kontakt Kirsten

Sognepræst Kirsten Johansen
Sikker henvendelse
kijo@km.dk
28497225
Kirkebogsfører

Fri mandag