Kontakt

Kirkekontoret, Sognegården
Rantzausvej 2,

2990 Nivå

Mandag-fredag 9.00-12.00, eller efter særlig aftale.
Grundet møde åbner kontoret først kl. 11.15 den første tirsdag i måneden.
Faste lukkedage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag,  Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaften, 1. juledag, 2. juledag og nytårsaftensdag.

karlebo.sogn@km.dk
49145584

Spørgsmål vedrørende kirkegården, gravsteder, urner m.m. skal ske til kirkegården, på telefon 4914 7121. Klik her.


OBS! Mails, der indeholder personfølsomme oplysninger bedes sendt med sikker post!

Kordegn:

Sikker henvendelse  

Finn Thomsen

tlf. 49145584
mail: karlebo.sogn@km.dk
Hverdage mellem 9 og 12

Gitte Hergott

tlf. 49145584
mail: karlebo.sogn@km.dk
Hverdage mellem 9 og 12

Kirketjenere

Vivian Rahbek

22133112

Nivå Kirke og Sognegården

Klaus Walter-Rasmussen 

Primært Karlebo Kirke

29449430

Morten Christiansen

Egedal Kirke

Tirsdag-fredag 10.00-11.00
egedalkirke@mail.dk
23244567

Organister

Vibeke Evald

vibeke@evald.net
Tlf. 29841305

Jørgen E Hansen

jehmusiker@gmail.com
Tlf. 23238582

Nivå og Karlebo Kirkegård, Kirkegårdsleder

Jonathan Mark Goodchild

Hverdage: 10.00-12.00
jmg@km.dk
tlf. 49 14 71 21

Menighedsrådet, Formand

Ellen Rosenstand Ladhøj

ladhoej@mail.dk
20314154