Navneændring

Navneændring

Digitalt: På www.borger.dk

Gebyr for navneændring er 518 kr. (2023), der betales ved anmeldelsen på www.borger.dk. Kun i helt særlige tilfælde er navneændring gratis - f.eks. når der sker navnefællesskab ved vielse eller hvis et barn under 18 år skifter navnsom følge af en af forældrenes navneændring.

Der er særlige love for navneændring. Vejledning gives gerne på kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.