Navngivning

Navngivning

Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn.

Navngivning ved dåb : Se afsnittet Barnedåb.

Navngivning uden dåb : anmeldes på www.borger.dk. Hvis I er to forældre, skal I begge godkende anmeldelsen.
Kirkekontoret vejleder gerne om navne og ved problemer med anmeldelsen.