Praktisk

Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse
Man bliver medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, når man bliver døbt i kirken.

Hvis man er døbt i en anden kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af Folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til en præst – det behøver ikke være en præst i bopælssognet.
Ønsker du at blive medlem, kan du benytte denne formular.

Udmeldelse
Der er ingen speciel blanket til formålet. Anmodning sendes til kirkekontoret eller en af sognets præster med oplysning om navn, cpr-nummer og adresse via sikker henvendelse. Der kvitteres for udmeldelsen med et brev, eller på opfordring med en ny fødsels- og dåbsattest.

Efter udtræden mister man bl.a. retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.