Folkekirkens logo

I slutningen af 2012 fik Folkekirken for første gang et fælles logo, som ses nedenfor. Det findes i forskellige farver men med samme grafik.

De små symboler i logoet er indsat som udtryk for rummeligheden i Den danske Folkekirke. Symbolerne i cirklen omkring korset kan ses som en parallel visualisering af den folkekirkelige virkelighed. Nogle gange skal man tæt på for at få øje på mangfoldigheden. Andre gange skal man langt fra for at få øje på helheden.

Symbolernes betydning:

Korset  er kristendommens centrale symbol.Hjertet  skal pege hen på Guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden.Kirken  er indsat som symbol på de konkrete og lokale kristne fællesskaber.Duen  skal pege hen på Helligånden og er kendt som et symbol på fred.Englen  er symbol på guds ledsagere og budbringere.Dagmarkorset  er indsat som symbol på dåben og har en historisk dimension.Ankeret  er symbol på håb.Skibet  er et symbol på den kristne kirke og menighed.Fisken  er det ældste kristne symbol for Jesus Kristus, Guds Søn.