Begravelse/bisættelse

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Kontakt den præst, I ønsker til at forestå handlingen i kirken, og aftal tid for en samtale.

Anmeldelse til kirkekontoret
Anmodning om begravelse/bisættelse tastes med Nem-id på www.borger.dk., evt. vedhæftet andre relevante oplysninger.
Original lægelig dødsattest skal afleveres på kirkekontoret, med mindre den foreligger elektronisk fra lægen.

Gravsted  
Hvis begravelsen eller urnenedsættelsen skal ske på Nivå eller Karlebo kirkegård, kontaktes kirkegårdsleder Jonathan Goodchild inden begravelsen/bisættelsen.

Begravelse er afsked og forkyndelse
En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Jordpåkastelse
I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.
Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Læs mere om død og begravelse: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/