Menighedsrådet

Ellen Ladhøj , formand
ellenladhoej@outlook.dk
2031 4154

Michael Clan , næstformand
michael.clan@mail.com,
2485 5364

Susanne Askirk,  kasserer
askirk@privat.dk
2886 6942

Steen Hassing
steenhassing47@gmail.com
2165 1355

Dorthe Skov-Østergaard
dortheulldal@gmail.com
2946 5110

Steffen Bjerre
sbje1543@gmail.com
2459 6890

Karin Hoffmann-Hansen
karinhofhan@gmail.com
6070 4049 

Tove Møller
toveim@hotmail.com
2169 3239

Iben Skibsted Klæsøe
ibenskibsted@hotmail.com
4914 6498 / 2334 3047

John Selch Andersen
jselch@gmail.com
2277 2270

Erik Balslev-Clausen , kontaktperson for personalet
erik.balslevclausen@gmail.com
4041 2541

Christa M. Staugaard
c.staugaard@icloud.com
4914  3073 / 2087 0731

Tove Johansen
tovejohansen2009@yahoo.dk
2826 8608

Karen Thøgersen
karen.thogersen@post12.tele.dk
4914 5038 / 2283 3344

Steen Andersen
lmasa@live.dk
4913 2284

Jonathan Goodchild
medarbejderrepræsentant
jmg@km.dk
tlf. 4914 7121

Lars Frits Hansen
Kirkeværge - ikke medlem
info@larsfrits.dk
4828 0262 / 3045 9460

Udvalg i Karlebo Menighedsråd 2020-2024

Forretningsudvalg:
Formand: Ellen Ladhøj
Næstformand: Michael Clan
Kasserer: Susanne Askirk
Kontaktperson: Erik Balslev.Clausen

Valgbestyrelse:
Formand: Karin Hoffmann-Hansen
Næstformand: Michael Clan
Dorthe Skov-Østergaard

Personaleudvalg:
Formand: kontaktperson Erik Balslev-Clausen
Næstformand: Dorthe Skov-Østergaard
Karen Thøgersen
Steffen Bjerre
Susanne Askirk
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Christian Hyttel

Aktivitetsudvalget:
Formand: Steen Hassing
Næstformand: Dorthe Skov-Østergaard
Karin Hoffmann-Hansen
Steen Andersen
John Selch Andersen
Ellen Ladhøj
Susanne Askirk
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Christian Hyttel
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Organist Vibeke Toft Evald
Organist Jørgen E. Hansen
 

Kommunikationsudvalget:
Formand: Iben Skibsted Klæsøe
Næstformand: Karin Hoffmann-Hansen
Steen Andersen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
 

IT- og telefoniudvalg inkl. AV-udstyr:
Formand: John Selch Andersen 
Næstformand: Steen Andersen
Ellen Ladhøj
Susanne Askirk

Bygningsudvalget:
(kirkeværgen kan ikke vælges som medlem af udvalget jfr. § 17)
Formand: Tove Møller
Næstformand: Iben Skibsted Klæsøe

Kontaktperson for hver bygning:
Karlebo kirke: Tove Møller
Længen: Steen Hassing
Nivå Kirke: Christa Staugaard
Sognegården: John Selch Andersen
Egedal kirke:  John Selch Andersen

Kirkegårdene:
Iben Skibsted Klæsøe
Erik Balslev-Clausen

Materielgården ved Nivå Kirkegård:
Tove Møller
Iben Skibsted Klæsøe
Steen Andersen

Kapellerne:
Iben Skibsted Klæsøe
Tove Johansen

Karlebo sogns tjenesteboliger:
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal: Michael Clan
Bygvænget 703, 2980 Kokkedal: Tove Møller
Solager 2, 2990 Nivå: Steen Andersen
 

Dekorations- og udsmykningsudvalget:
Formand: Tove Møller
Næstformand: Christa Staugaard
Tove Johansen
Steen Andersen
Erik Balslev-Clausen
Iben Skibsted Klæsøe
Sognepræst Anette Nybo

Regnskabs- og budgetudvalget:
Alle valgte medlemmer og alle præster

Arbejdsmiljøudvalget:
Formand: Dorthe Skov-Østergaard
Næstformand: Susanne Askirk
Erik Balslev-Clausen
Michael Clan
Daglig sikkerhedsleder: kirkegårdsleder Jonathan Mark Goodchild
Kordegne: Gitte Hergott
Organister: Jørgen Hansen
Sangere: Victoria Omberg
Præster: Anette Nybo
Gartnere: Peter Ole Due
Kirketjenere: Klaus Walther Rasmussen

Grøn kirke Udvalg:
Formand: Tove Johansen
Næstformand: Karen Thøgersen
Christa Staugaard
Tove Møller
Steffen Bjerre
Ellen Ladhøj
Steen Hassing
Kirkegårdsleder Jonathan Mark Goodchild
Sognepræst Christian Hyttel

Medarbejderrepræsentant:
Kirketjener Jonathan Mark Goodchild

Valgt til FDF's bestyrelse som menighedsrådets repræsentant:
Sognepræst: Karina Juhl Kande

Valgt til Korrådet for Børnekorsamarbejdet i Fredensborg Provsti:
Medlem: John Selch Andersen
Suppleant: Dorthe Skov-Østergaard
Organist Vibeke Toft Evald
 

Valgt til Kirke - Skole - Samarbejdet i Fredensborg Provsti og Helsingør Domprovsti:
Medlem: Steen Hassing
Suppleant: Iben Skibsted Klæsøe
Sognepræst Anette Nybo

Valgt til uddeling af julehjælpepakker:
Ellen Ladhøj
Karen Thøgersen
Alle 4 præster
Suppleanter: Steen Hassing og Susanne Askirk

Orgeludvalg:
Formand: John Selch Andersen
Næstformand: Christa Staugaard
Tove Møller
Sognepræst Anette Nybo
Erik Balslev-Clausen
Susanne Askirk
 

Provstiudvalget:
Ellen Ladhøj
Suppleanter:
Erik Balslev-Clausen