Flagreglement i Karlebo Sogn

Flagreglement for
Karlebo Kirke, Nivå Kirke, Egedal Kirke.


VED GUDSTJENESTER

Hver gang der er gudstjeneste i dagtimerne,

flages der fast fra personalets ankomst, og til

personalet forlader kirken.


VED KONFIRMATION OG BRYLLUP

Endvidere flages der ved konfirmation og bryllup,

hvor flaget sættes, før følget ankommer.

Ved konfirmation og bryllup stryges flaget

umiddelbart efter, at følget har forladt kirken.


VED BISÆTTELSE OG BEGRAVELSE

Flaget sættes på halv stang ved 8 – 9 tiden om

morgenen, hvis der ikke foregår andet i kirken på

den dag, og hejses på hel stang, når bisættelsen

eller begravelsen er overstået.

Ved bisættelse stryges flaget efter, at følget har

forladt kirken.

Ved begravelse stryges flaget efter, at følget har

forladt kirkegården.


PÅ SÆRLIGE FLAGDAGE

Derudover flages der hele dagen på følgende dage:
Langfredag flages på halv stang hele  dagen,
øvrige dage hel stang.

Danmarks besættelsesdag 9. april:
Der flages på halv stang til kl. 12.00  og derefter på hel stang

Regentens fødselsdag, for tiden 16. april

Danmarks befrielsesdag 5. maj

Grundlovsdag 5. juni

Danmarks flagdag, Valdemarsdag, 15. juni

Soldaternes dag 5. september

Flaget sættes ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.
Flaget stryges ved solnedgang, dog senest kl. 20.00.


NÅR SÆRLIGE FLAGDAGE FALDER
SAMMEN MED SØN– OG HELLIGDAGE

Rangfølgen er således:
Højhelligdagene er vigtigst,
dernæst kommer de særlige flagdage,
og sidst kommer de almindelige søn- og helligdage.


FREMGANGSMÅDE VED FLAGNING PÅ HALV STANG

Når man flager på halv stang, skal flaget først
hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få
sekunder. Herefter hales det ned, indtil flagets
underkant befinder sig ud for stangens midte.

SOGNEGÅRDEN OG LÆNGEN

Der flages på de tidligere nævnte 6 flagdage
samt højhelligdagene.

Højhelligdage er:
Juledag, Skærtorsdag,
Langfredag, Påskedag, Kristi Himmelfartsdag
og Pinsedag.

De svarer til leddene i
Trosbekendelsen, der nævner højdepunkterne i
Jesu liv: Hans fødsel, død, opstandelse,
himmelfart og hans sendelse af Helligånden.

Jesu sidste døgn både rummer både
indstiftelsen af nadveren Skærtorsdag aften og
hans korsfæstelse Langfredag.