Karlebo Sogns menighedsråd 

 

Den 1. søndag 2020 i advent tiltrådte menighedsrådet for den kommende fireårs-periode:


Menighedsrådets medlemmer:
Ellen Rosenstand Ladhøj     
Steffen Bjerre
Steen Hassing                                       
Susanne Schwartz Askirk       
Karin Elisabeth Hoffmann-Hansen        
Tove Irene Møller
Iben Dorete Skibsted Klæsøe               
Dorthe Uldal Skov-Østergaard
John Selch Andersen                             
Michael Georg Clan
Erik Balslev-Clausen                             
Christa Marion Staugaard
Tove Johansen                                     
Karen Thøgersen
Steen Andersen
Menighedsrådets stedfortrædere:
Ingen