Karlebo Sogns vision 2021 - 2024

 

Vi gør det kristne budskab kendt.

Det er bærende for vor kultur og sammenhængskraft i vort folk.

  1.  Alle er velkomne i vore kirker og kirkens rum til gudstjenester og arrangementer.
  2. Find og fasthold frivillige.
  3. Vi oplyser om, at der ikke er nogen grundlæggende konflikt mellem tro og videnskab og ønsker at fortsætte foredragsrækken.
  4. Fortsættelse af ungdomsgudstjenester i Egedal Kirke.
  5. Fortsat fokus på aktiviteter i Karlebo Kirke og Længen
  6. Udvikling af tilbud om minikonfirmandforløb til 3. – 4. klasserne i kommunens skoler.
  7. Fortløbende arbejde med Grøn Kirke.
  8. Ansættelse af yderligere medarbejder til at styrke det diakonale arbejde.
  9. Opbygge en immigrantmenighed.
  10. Sognekor for voksne

Vedtaget på menighedsrådsmøde 16. juni 2021.