Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Ellen Ladhøj, formand
ellenladhoej@outlook.dk
4918 1568 eller 2031 4154

 

Ellen

     

Michael Clan, næstformand
michael.clan@mail.com,
2485 5364


 

 

     

 

Susanne Askirk, kasserer
askirk@privat.dk
2886 6942

 


 

 

     

Steen Hassing, kontaktperson for personalet
steenhassing47@gmail.com
2165 1355

 

     

Dorthe Skov-Østergaard
dortheulldal@gmail.com
2946 5110

 
     

 

   
     

Karin Hoffmann-Hansen
karinhofhan@gmail.com
6070 4049 

 

     

Tove Møller
toveim@hotmail.com
2169 3239

 

     

Iben Skibsted Klæsøe
ibenskibsted@hotmail.com
4914 6498 / 2334 3047

 

     

John Selch Andersen
jselch@gmail.com
2277 2270

 

     

 

 

Erik Balslev-Clausen
erik.balslevclausen@gmail.com
4041 2541
 

 

 

     

Christa M. Staugaard
c.staugaard@icloud.com
4914  3073 / 2087 0731

 

 

 

 

Tove Johansen
tovejohansen2009@yahoo.dk
2826 8608
 

 

   
Karen Thøgersen
karen.thogersen@post12.tele.dk
4914 5038 / 2283 3344
 

 

 

 

Peter Hauch er sygemeldt indtil videre

     

Stedfortræder er
Steen Andersen
lmasa@live.dk
4913 2284

 

   

 

Bibi Rose
medarbejderrepræsentant
bibi.rose@icloud.com
2055 1752

   

 

Lars Frits Hansen
Kirkeværge - ikke medlem
info@larsfrits.dk
4828 0262 / 3045 9460

 

 

 

   

 

 

Udvalg i Karlebo Menighedsråd 2020-2024

Forretningsudvalg:
Formand: Ellen Ladhøj
Næstformand: Michael Clan
Kasserer: Susanne Askirk
Kontaktperson: Steen Hassing
Kbf. sognepræst: Jørgen Sejergaard

Valgbestyrelse:
Formand: Karin Hoffmann-Hansen
Næstformand: Michael Clan
Dorthe Skov-Østergaard

Personaleudvalg:
Formand: kontaktperson Steen Hassing
Næstformand: Erik Balslev-Clausen
Karen Thøgersen
Dorthe Skov-Østergaard
Susanne Askirk
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen

Aktivitetsudvalget:
Formand: Steen Hassing
Næstformand: Dorthe Skov-Østergaard
Karin Hoffmann-Hansen
Steen Andersen
John Selch Andersen
Ellen Ladhøj
Susanne Askirk
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Jørgen Sejergaard
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen

Kommunikationsudvalget:
Formand: Iben Skibsted Klæsøe
Næstformand: Karin Hoffmann-Hansen
Ellen Ladhøj
Steen Andersen
Kbf. sognepræst Kirsten Johansen
Sognepræst Anette Nybo
Sognepræst Karina Juhl Kande
 

IT- og telefoniudvalg inkl. AV-udstyr:
Formand: ikke valgt
Næstformand: John Selch Andersen (referent)
Ellen Ladhøj
Steen Andersen
Susanne Askirk

Bygningsudvalget:
(kirkeværgen kan ikke vælges som medlem af udvalget jfr. § 17)
Formand: Tove Møller
Næstformand: Iben Skibsted Klæsøe

Kontaktperson for hver bygning:
Karlebo kirke: Tove Møller
Længen: Steen Hassing
Nivå Kirke: Christa Staugaard
Sognegården: John Selch Andersen
Egedal kirke:  John Selch Andersen

Kirkegårdene:
Iben Skibsted Klæsøe
Erik Balslev-Clausen

Materielgården ved Nivå Kirkegård:
Tove Møller
Iben Skibsted Klæsøe
Steen Andersen

Kapellerne:
Iben Skibsted Klæsøe
Tove Johansen

Karlebo sogns tjenesteboliger:
Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal: Michael Clan
Bygvænget 703, 2980 Kokkedal: Tove Møller
Solager 2, 2990 Nivå:  Erik Balslev-Clausen
Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå: Christa Staugaard

Dekorations- og udsmykningsudvalget:
Formand: Tove Møller
Næstformand: Christa Staugaard
Tove Johansen
Steen Andersen
Erik Balslev-Clausen
Iben Skibsted Klæsøe
Sognepræst Anette Nybo

Regnskabs- og budgetudvalget:
Alle valgte medlemmer og alle præster

Arbejdsmiljøudvalget:
Formand: Erik Balslev-Clausen
Næstformand: kontaktperson Steen Hassing
Dorthe Skov-Østergaard
Michael Clan
Susanne Askirk
Daglig leder: Christian Spure Hansen
Kordegne: Finn Thomsen
Organister: Jørgen Hansen
Sangere: vakant
Præster: Anette Nybo
Gartnere: Peter Ole Due
Kirketjenere: Klaus Walther Rasmussen

Grøn kirke Udvalg:
Formand: Tove Johansen
Næstformand: Karen Thøgersen
Christa Staugaard
Tove Møller
Ellen Ladhøj
Steen Hassing
Sognepræst Karina Juhl Kande

Medarbejderrepræsentant:
Anlægsgartner Bibi Rose

Valgt til FDF's bestyrelse som menighedsrådets repræsentant:
Sognepræst: Karina Juhl Kande

Valgt til Korrådet for Børnekorsamarbejdet i Fredensborg Provsti:
Medlem: John Selch Andersen
Suppleant: Dorthe Skov-Østergaard
​Organist Peter Brenøe Lange

Valgt til Kirke - Skole - Samarbejdet i Fredensborg Provsti og Helsingør Domprovsti:
Medlem: Steen Hassing
Suppleant: Iben Skibsted Klæsøe
Sognepræst Anette Nybo

Valgt til uddeling af julehjælpepakker:
Ellen Ladhøj
Karen Thøgersen
Alle 4 præster
Suppleanter: Steen Hassing og Susanne Askirk

Orgeludvalg - færdiggørelse af orgel v/ Egedal Kirke:
Formand: John Selch Andersen
Næstformand: Tove Møller
Sognepræst Anette Nybo
Erik Balslev-Clausen
Susanne Askirk
Organist Peter Brenøe Lange
Organist Jørgen Hansen
Orgelkonsulent Gunner F. Husted

Provstiudvalget:
Ellen Ladhøj
Suppleanter:
Erik Balslev-Clausen